Meie missiooniks on luua kvaliteetset, inimsõbralikku, turvalist ja positiivselt üllatavat elukeskonda

Arhitektuur ja projekteerimine

Meile on oluline kvaliteetne lõpptulemus ja rahulolevad kliendid. Koostame põhiliselt arhitektuuriosa projekte kõikides staadiumites (eskiis, eelprojekt, põhiprojekt, tööprojekt). Projekteerime erinevas skaalas hooneid: eramud, suvilad, ridaelamud, korterelamud, ärihooneid, tööstus-, tootmis- ja laohooned. Samuti oleme projekteerinud rajatisi nagu veekogud (suplustiik, vähitiik). Eriti huvitavateks on osutunud vanade hoonekomplekside rekonstrueerimisprojektide koostamine ja neisse uute elukeskkondade loomine. Koostöös eriosade projekteerimisettevõtetega pakume ka peaprojekteerimist.

ruumiline planeerimine

Hea elukeskkonna aluseks on jätkusuutlik planeerimine. Kõiki osapooli arvestava ühiskondlikku kokkuleppe loomine detailplaneeringu näol nõuab põhjalikke uuringuid ja analüüse, rohkelt läbirääkimisi ja üksteisemõistmist. Oleme olnud konsultandiks ja detailplaneeringu koostajaks mitmetes keerulistes keskkondades ja viinud kehtestamiseni ka pikaleveninud planeeringud.

omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve tellimine objektile ei tohiks olla Tellija jaoks lihtsalt seadusest tulenev kohustus. Korralikult teostatud omanikujärelevalve on Tellijale raha kokkuhoid ja hoone pika eluea alus. Omanikujärelevalve töö maht ja maksumus sõltuvad objekti suurusest, kestvusest, keerukusest ning tellitavatest lisateenustest. Oluline on järelevalvet teostava spetsialisti õigeaegne kaasamine ehitustegevusse.

+372 533 14 067
info@pilveprojekt.ee
Raja tee 2, Lääne-Harju vald 76613